Tuber-Ad har bedrivit rådgivning sen odlingssäsongen 2011 men Lars Danielsson har arbetat med rådgivning potatis sedan 2003 och före det med produktion av och handel med utsädespotatis sedan 1991.

Elisabeth Carlsson har verkat inom lantbrukssektorn som säljare och projektledare.

 

Vi säljer rådgivning till ca 55 odlingsföretag och bedriver på provisionsbasis handel med foderpotatis som service åt företagets kunder.

 

Genom vårt breda kontaktnät efter många år inom branschen har vi också kunnat förmedla potatis för export åt våra kunder.

 

Vi förmedlar inte matpotatis inom landet, det skulle kunna störa det marknadsbevaknings arbete vi gör för att kunna stödja kunderna.

 

Tuber-Ad har ett nära samarbete med rådgivningsföretagen Nordfalan som drivs av Lisa Andrae och Potatiskonsult som drivs av Åsa Rölin, vi skriver gemensamma odlingsbrev och håller utbildningsdagar tillsammans.

Företagen fungerar som back-up för varandra under ledigheter och ev sjukdom.

 

Vi har som mål att vara i framkant av utvecklingen inom potatisodlingen och får detta genom god kontakt med svensk forskning och internationella kontakter.