Tjänster som vi säljer under säsongen 2022/2023 i samarbete med Rådhuset Nordfalan och Potatiskonsult

 

•Växtodlingsrådgivning. Vi arbetar med gårdens grödor förutom                      frilandsgrönsaker.

•SAM ansökan. Vi erbjuder hjälp med SAM ansökan.


•Ekonomisk uppföljning.Med mål att ge en uppföljning som ger ett värde        som är relevant och är jämförbart mellan olika gårdar

•Elknöl. Loggning av mekanisk påverkan och temperatur i maskinlinjer för      potatis hantering med råd om förbättringar för att minska frekvensen            mekaniska skador.

 

 

 

 

                                                     Fältfika med demo av bäddsättare på Gotland 2013

 

 

 

Upplägget för rådgivningen ser ut som följande:

 

-Rådgivnings kunderna ges möjlighet att leverera foder potatis till Procordia.

-Ni kommer som kund att ha fri telefon tid,  brev och SMS utskick under     växtodlingssäsongen.

-SMS Rapportering av aktuella potatispriser.

-Fältfika. Vi bjuder in till demo av tex maskiner sorter  etc med kort varsel   via SMS om det dyker upp något intressant tillfälle och avslutar med fika.

-Alla kunder går in under samma avtal, dvs. en fast års avgift och samma   timkostnad  för effektiv tid hos kund, ( ingen reskostnad eller restid).

-Start av rådgivnings året är April 1/4.

 

-För Gruppkunderna ordnas 3 träffar under säsong (fler Gruppträffar om     önskemål finns) och en gemensam säsongs uppstart, utöver detta kan

 Grupp medlemmar köpa enskild tid.

 Gruppkunderna betalar bara för träffar de deltar i. De som kommer på en   träff delar på aktuell effektiv  tid.

 

-Kunder med Individuell rådgivning erbjuds en gemensam säsongs   uppstart och köper tid utifrån eget önskemål, upparbetade timmar   debiteras,inget a’conto system.

 

Ring gärna Lars Danielsson för mer information